... kelas serenian yang diyakini para ilmuwan sebagai wujud asli mermaid

... kelas serenian yang diyakini para ilmuwan seba....