Kamlesh Shrestha

Kamlesh Shrestha....

Rabina Manandhar

Rabina Manandhar....

Looniva Shrestha

Looniva Shrestha....

Ruby Mali

Ruby Mali....

Shristi Rajkarnikar

Shristi Rajkarnikar....

Manisha Maharjan

Manisha Maharjan....

Miss Newa 2008

Miss Newa 2008....

Manisha Shrestha

Manisha Shrestha....

Surokshya Manandhar

Surokshya Manandhar....

Rina Prajapati

Rina Prajapati....

Sushila Shrestha

Sushila Shrestha....

Miss Newa 2008

Miss Newa 2008....

Miss Newa 2008

Miss Newa 2008....